Školenia >
 

menu


Ponuka školení

Charakteristika školení

Školenia koncových používateľov, ktoré organizujeme, sa týkajú výlučne nášho (nami vyvíjaného) softvéru. Školenia sú progresívnou a dynamickou vzdelávacou aktivitou, ktorá tematicky zahŕňa celý rozsah od základných vedomostí a zručností až po pokročilé postupy, novinky a ucelené riešenia v rámci konkrétnej odbornej (aplikačnej) problematiky.

 

Lektormi sú naši pracovníci, ktorí ovládajú jednak prácu so softvérom i problematiku z praxe jednotlivých zákazníkov.

 

Hlavnou devízou nášho vzdelávania je metóda výcvikového vzdelávania. Prioritné je aktívne zapojenie všetkých účastníkov školenia – každý pracuje na počítači samostatne, niektoré úlohy sa riešia spoločne, iné samostatne, čím sa vytvárajú návyky a zručnosti v riešení konkrétnych úloh danej organizácie. Každý účastník má možnosť overiť si, či sa naučil pracovať so softvérom správne a efektívne.

 

 

Školiace zariadenie

Školenia prebiehajú v našej učebni v pobočke v Považskej Bystrici. Učebňa je moderne vybavená tak, aby vyhovovala všetkým potrebám vzdelávacieho procesu. Na požiadanie zákazníka vieme po vzájomnej dohode zrealizovať ľubovoľnú vzdelávaciu aktivitu aj v jeho výukových priestoroch a na jeho výpočtovej technike, resp. v iných vzdelávacích zariadeniach.

 

 

Druhy školení

Školenia sú rozdelené podľa zamerania do niekoľkých skupín:

 

   1. Základné

   2. Kondičné

   3. Špecializované

 

Základné školenia pre koncových používateľov vychádzajú z princípov aplikovanej andragogiky, a preto osnovy, vzdelávacie metódy a didaktické postupy sú postavené tak, aby absolvent získal dostatočné vedomosti pre kvalitnú prácu s naším softvérom, čo je deklarované aj obdržaním Certifikátu.

 

Kondičné a špecializované školenia realizujeme na základe konkrétnej zákazníckej špecifikácie. Osnovy, vzdelávacie postupy a prostriedky sú prispôsobené vstupným vedomostiam účastníkov a čo najefektívnejšiemu dosiahnutiu vytýčeného partikulárneho vzdelávacieho cieľa.

 

Kontakt pre záujemcovStránka zmenená:  13. April 2006